TRẬN DANH TƯỚNG

* Thời gian mở: 13h00 hàng ngày
* Phái tướng cấp >20 đi tham chiến với tướng người chơi khác
* Chỉ sử dụng võ tướng tham chiến không cần bổ binh
* 5 nhóm chiến đấu để người chơi lựa chọn tham chiến, mỗi nhóm được phái 1 tướng
* Quy tắc đánh loại trực tiếp, mỗi nhóm cuối cùng sẽ còn 1 tướng mạnh nhất
* Phần thưởng: lễ kim, vật phẩm tài nguyên ( hạn nhận phần thưởng đến 12h59' ngày hôm sau )