TỈ LỆ QUY ĐỔI KNB TRONG GAME
 

Trong game Quân Sư VTC, tỉ lệ quy đổi giữa VNĐ và KNB tương đương nạp 1,000VNĐ nhận 10KNB. Quý Quân Sư có thể nhấn vào giao diện Nạp để thấy được toàn bộ các mốc quy đổi KNB trong game.
Bước 1: Từ giao diện màn hình chính của game, nhấn chọn mục “Nạp”.Bước 2: Danh sách hiển thị toàn bộ các mốc quy đổi KNB.


- Danh sách 13 mốc quy đổi KNB:
+      5,000 VNĐ = 50 KNB
+      10,000 VNĐ = 100 KNB
+      20,000 VNĐ = 200 KNB
+      30,000 VNĐ = 300 KNB
+      50,000 VNĐ = 500 KNB
+      60,000 VNĐ = 600 KNB
+      100,000 VNĐ = 1,000 KNB
+      200,000 VNĐ = 2,000 KNB
+      300,000 VNĐ = 3,000 KNB
+      500,000 VNĐ = 5,000 KNB
+      1,000,000 VNĐ = 10,000 KNB
+      2,000,000 VNĐ = 20,000 KNB
+      5,000,000 VNĐ = 50,000 KNB
 
 Quân Sư kính bút!