Thẻ Tháng.
20/11/2018
THẺ THÁNG
 

Quý Quân Sư có thể mua Thẻ Tháng để nhận được ưu đãi lợi nhuận, giá trị vô cùng lớn. Quý Quân Sư mua gói Thẻ Tháng trị giá 100,000 VNĐ sẽ được nhận ngay 500 KNB. Và liên tục 30 ngày sau đó, mỗi ngày sẽ được nhận 100 KNB. Vậy là Quý Quân Sư sẽ nhận được tổng cộng 3,500 KNB từ Thẻ tháng.
Bước 1: Từ giao diện màn hình chính của game, nhấn chọn mục “Nạp”.Bước 2: Banner Thẻ Tháng được hiển thị cùng mô tả về lợi nhuận mang lại.


- Quý Quân Sư nhấn chọn “Mua” để tiến hành mua Thẻ Tháng.
*CHÚ Ý*: Tiến hành mua Thẻ Tháng bằng Scoin. Quý Quân Sư chơi game trên bản Web vui lòng click vào nút "Nạp Thẻ". Quý Quân Sư chơi game trên điện thoại và thiết bị di động vui lòng truy cập https://scoin.vn/nap-game để tiến hành nạp Scoin.
- Link hướng dẫn nạp tiền vào Ví Scoin: http://quansu.com.vn/chi-tiet/huong-dan-nap-the-qua-scoin-19325.html . Quý Quân Sư thực hiện đến bước 3, sau khi trong Ví Scoin có số dư Scoin thì có thể vào game mua Thẻ Tháng.


Quân Sư kính bút!