Quốc Chiến
20/11/2018
QUỐC CHIẾN
* Phân chia thành 3 quốc gia: Ngụy - Thục - Ngô.
* Thời gian hoạt động: 20h00' Chủ Nhật hàng tuần.
* Cấp thành chủ >35 mới được tham gia.

* Người chơi có thể công kích địch quốc gia khác hoặc phòng thủ trong quốc gia của mình.
* Vào chiến trường chiến đấu tích lũy điểm, hoạt động kết thúc bên nào nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng.