QUÀ NẠP LẦN ĐẦU
 

Quý Quân Sư nạp bất kỳ có thể nhận được Gói Quà Nạp Lần Đầu vô cùng giá trị với những phần thưởng hấp dẫn bao gồm: Thẻ tướng (Hào.Quan Vũ) x1, Lệnh Điểm Tướng x50, Tinh Linh Thời gian x100, Hành quân đan x5, Hịch văn mộ binh 3 x5, Hòm Tài nguyên bạc triệu x2.
Bước 1: Từ giao diện màn hình chính của game, nhấn chọn mục “Thưởng Nạp đầu”.Bước 2: Banner hiển thị tên sự kiện và các phần thưởng giá trị.
- Quý Quân Sư nhấn chọn “Nạp bất kỳ nhận Quan Vũ”.
 
Bước 3: Danh sách hiển thị các mốc nạp quy đổi KNB.- Quý Quân Sư nhấn chọn bất kỳ một mốc nạp KNB mong muốn.

Quân Sư kính bút!