QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY
 

Quý Quân Sư tham gia game Quân Sư có thể nhận được vô vàn ưu đãi giá trị. Trong số đó có gói Quà đăng nhập 7 ngày nhận được tướng Hào-Gia Cát Lượng và Hào-Chúc Dung vô cùng giá trị
Bước 1: Từ giao diện màn hình chính của game, nhấn chọn mục “Hoạt động”.Bước 2: Vào phần “Đăng nhập 7 ngày” để theo dõi gói Quà đăng nhập.
 

Bước 3: Đăng nhập ngày thứ 3, Quý Quân Sư có thể nhận tướng Hào-Gia Cát Lượng.

 

Bước 4: Đăng nhập ngày thứ 7, Quý Quân Sư có thể nhận tướng Hào-Chúc Dung.
 

Quân Sư kính bút!