Quà cấp độ
05/10/2018
QUÀ CẤP ĐỘ
 

Quý Quân Sư tham gia game Quân Sư có thể nhận được vô vàn ưu đãi giá trị. Trong số đó có gói Quà cấp độ nhận được tướng Hào-Lưu Bị và Thần-Hạ Hầu Uyên vô cùng giá trị
Bước 1: Từ giao diện màn hình chính của game, nhấn chọn mục “Hoạt động”.Bước 2: Vào phần “Quà Cấp độ” để theo dõi gói quà.
 

Bước 3: Thăng cấp Thành chủ đạt cấp độ 30, Quý Quân Sư sẽ nhận được thưởng tướng Hào-Lưu Bị, thăng cấp Thành chủ lên cấp độ 40 có thể nhận tướng Thần-Hạ Hầu Uyên.


 
 Quân Sư kính bút!