Hướng dẫn cách nạp thẻ hiệu quả
1.Nạp thẻ lần đâu
Nạp thẻ lần đầu thành chủ sẽ nhận được tướng Quan Vũ 4 sao sẽ giúp thành chủ đi chinh chiến, vượt ải trong giai đoạn đầu và giữa game. Ngoài ra sẽ nhận được nhiều vật phẩm giúp thành chủ trong giai đoạn đầu game.

 
2.Thẻ tháng.
Mua thẻ tháng thành chủ sẽ nhận được ngay 500 vàng và trong 30 ngày mỗi ngày sẽ nhận được 100 vàng.

3.Túi quà may mắn
Mua túi quà may mắn  sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm có giá trị lớn sẽ giúp cho thành chủ trong quá trình thống nhất thiên hạ. Túi quà may mắn mỗi ngày sẽ được làm mới 1 lần.