CHINH CHIẾN THIÊN HẠQuý Quân Sư sau khi gia nhập Liên minh, tham gia hoạt động Chinh Chiến Thiên Hạ có thể nhận được lượng KNB lớn và các vật phẩm cường hóa trang bị.

Thời gian diễn ra hoạt động: 20:30 – 22:30 thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

Hướng dẫn hoạt động: 
1. Sau khi mở hoạt động, người chơi được trú phòng Thành hệ thống của mình.
2. Sau khi mở hoạt động, người chơi có thể đi phá Thành hệ thống của người chơi khác.
3. Người phá Thành hệ thống và người trú phòng chiến đấu với nhau.
4. Sau khi mở hoạt động, tùy theo xếp hạng chi viện, phá hoại, chiến đấu, công phá Thành hệ thống sẽ nhận được điểm.
5. Khi toàn bộ người chơi trú thành bị đánh bại, Thành sẽ bị phá và bước vào thời gian xây dựng lại, không thể chi viện hoặc phá nữa.
6. Sau khi hoạt động kết thúc, Thành không bị phá thì coi như phòng thủ thành công.
7. Điểm phòng thủ bằng 1,2 lần điểm bên tấn công.
 
Chi tiết thưởng:
1. Phá Thành hệ thống sẽ phát thưởng KNB và điểm theo cấp Thành phá được, cao nhất được 300 KNB và 120,000 điểm. Phá lần 2 chỉ được điểm, không được thưởng KNB.
2. Sau khi phòng thủ thành công, BUFF Thành phòng thủ và thưởng sẽ tăng gấp đôi trong 24h.
3. Thành hệ thống phòng thủ thất bại và Thành hệ thống đang xây dựng lại thì tất cả các thành viên Liên minh sẽ bị giảm lợi ích nhận được.
4. Sau khi hoạt động kết thúc, tùy theo số điểm nhận được để tiến hành xếp hạng và gửi thưởng xếp hạng. Xếp hạng càng cao, thưởng càng lớn.
 

Quân Sư kính bút!